Him Lam Phú An – Tiếp tục cháy hàng

Công ty Him Lam Land tiếp tục giới thiệu ra thị trường các căn hộ thuộc Block D của dự án Him Lam Phú An (quận 9). Chỉ sau 2h mở bán, 236/238 căn hộ Block này đã...