Năm 2017: BĐS Đà Nẵng tiếp tục bùng nổ

Tiếp tục trên đà khởi sắc, bất động sản Đà Nẵng được nhiều chuyên gia nhận định sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh trong năm 2017. Đặc biệt, những đợ...