Nhà ở xã hội vẫn ầm ầm tăng giá?

Hiện nhà ở xã hội chỉ tạm thời đáp ứng được khoảng 28% nhu cầu của người dân. Tuy nhiên thời gian gần đây, giá nhà xã hội luôn giữ ở mức cao và có ...